Máy GPS cầm tay
máy định vị GPS

Máy GPS cầm tay đa chức năng

Máy GPS cầm tay đa chức năng. Nhập toạ độ điểm vào máy GPS  Cầm tay Quy trình đơn giản ngắn gọn để tìm một điểm trên bản đồ khi đã biết sẵn toạ độ bằng nhập liệu 5 bước. Lưu ý quan trọng – Đừng quên phải ra ngoài trời để thiết bị thu …

Continue Reading