“Facebook” ngành trắc địa G-Buddy chia sẻ kết nối cộng đồng

“Facebook” ngành trắc địa G-Buddy chia sẻ kết nối cộng đồng Nổi bật như một mạng xã hội thu nhỏ của ngành Trắc địa, bên cạnh chia sẻ cập nhật thông tin là tính năng xử lý số liệu và cung cấp tài liệu. Phần mềm trắc địa miễn phí trên điện thoại sự tiện dụng cho người dùng ngành Trắc địa G-Buddy mang đến những...

© 2018 Máy Trắc địa GeoTes. Thiết kế Website bởi Geotes.